Gjerstad kommunes kulturpris 2020

Gjerstad kommune deler hvert år ut en kulturpris.

Frist for å sende inn forslag er 24.09.2020. Les mer for informasjon om kulturprisen og hvor du kan sende ditt forslag.

Prisen kan deles ut til enkeltpersoner eller organisasjoner som over tid, på ideelt grunnlag, selv driver eller har drevet et aktivt kulturarbeid for befolkningen i kommunen. Organisasjoner, institusjoner og privatpersoner kan foreslå kandidater til prisen. Begrunnede forslag til kulturprisen for 2020 sendes enten på e-post til postmottak@gjerstad.kommune.no eller i brev til Gjerstad kommune, Gjerstadveien 1335, 4980 Gjerstad innen 24. september 2020.