Kulturprisen 2021 - kom med forslag

Gjerstad kommune deler hvert år ut en kulturpris. Prisen kan deles ut til enkeltpersoner eller organisasjoner som over tid, på ideelt grunnlag, selv driver eller har drevet et aktivt kulturarbeid for befolkningen i kommunen. Organisasjoner, institusjoner og privatpersoner kan foreslå kandidater til prisen. Begrunnede forslag til kulturprisen for 2021 sendes enten på e-post til postmottak@gjerstad.kommune.no eller i brev til Gjerstad kommune v/biblioteksjefen innen 18.10.2021.