Ledig stilling - leder for PP-tjenesten

PP -tjenesten for kommunene Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad kommune søker ny leder. Risør kommune er vertskommune og har arbeidsgiveransvar for den interkommunale tjenesten med kontorer på kommunehuset i Risør. Se hele annonsen og finn søknadsskjema på Risør kommune sin hjemmeside. Søknadsfrist 31. mars 2019.