Ledige faste stillinger for fagarbeidere i pleie- og omsorg

Fra 1.3.19 er det ledig 3 faste stillinger for fagarbeidere i henholdsvis 100 %, 50 % og 25 % ved enhet for pleie og omsorg, tjenester til funksjonshemmede. 25 % stillingen kan være aktuell som rekrutteringsstilling. Søknadsfrist 16. desember 2018.

Gjerstad kommune søker etter fagarbeider personell for arbeid i forhold til et nytt tiltak. Tiltaket knyttes til allerede etablert personalgruppe og vil benyttes på tvers av tiltak innenfor tjenester til funksjonshemmede i Gjerstad kommune.

Søknadsfrist 16. desember 2018.

Du må bruke vårt elektroniske søknadsskjema for å søke på stillingen.

Arbeidsoppgaver

 • Direkte brukerrettet arbeid i turnus, herunder praktisk opplæring/bistand til daglige gjøremål, dagtilbudsaktivitet og fritidsaktiviteter m.m, fysisk aktivitet, ferier, samt ivaretagelse av relasjoner til familie/sosialt nettverk
 • Delta i fagteam rundt tjenestemottakere
 • Sekundærkontaktansvar
 • Bidra til veiledning og opplæring av studenter og lærlinger for å sikre tilstrekkelig kompetanse og kvalitet i tjenesten
 • Samarbeid med pårørende og andre sentrale personer i tjenestemottakers hverdag
 • Praktiske gjøremål og andre delegerte oppgaver fra leder

Kvalifikasjoner

 • Autorisert fagarbeider
 • Du ønsker å se muligheter der andre ser begrensninger og du ser ressursene i mennesker med ulike forutsetninger. Du bruker faget ditt aktivt og har selvbestemmelse og mestring i fokus samt holder deg faglig oppdatert
 • Kjennskap og erfaring med forebyggende arbeid, og arbeid med mennesker med funksjonshemning. Du har kjennskap til ADL trening og hverdagsmestring
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper tilsvarende C1 (Bergenstesten)
 • Gyldig politiattest kreves ved ansettelse
 • Med bakgrunn i kjønnsmessig fordeling i brukergruppen og personalet oppfordres menn til å søke

Utdanning

Fagbrev /autorisasjon som fagarbeider (helsefag/barn- og ungdom)

Egenskaper

 • Kunne vise respekt og raushet i møtet med tjenestemottaker, og et ønske om å se det positive og mulighetene i hver enkelt
 • Kunne skape gode relasjoner med tjenestemottakere og deres pårørende, og vise forståelse for deres situasjon
 • Kunne takle hektiske arbeidsdager med uforutsette hendelser, både selvstendig og i team
 • Engasjement og faglig fokus
 • Godt humør, fleksibilitet og løsningsfokus
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%, 50%, 25%* stillinger
 • Turnus med langvakter og arbeid hver 3.helg
 • Lønn etter gjeldene tariff
 • En arbeidsplass som er en IA- bedrift (inkluderende arbeidsliv)
 • Et spennende fagmiljø i stadig utvikling og muligheten til å være med å videreutvikle tjenesten i team
 • Variasjon i arbeidshverdagen.
 • Et godt arbeidsmiljø

*Det er aktuelt å ansette assistent i 25% stilling som en rekrutteringsstilling til elev/student som er under relevant utdanning eller til person som samler praksis for fagbrev.

Ved interne forskyvninger kan andre stillinger bli ledige.

Kontaktpersoner

Ann Jorunn Greva, tjenesteleder, tlf. 37 11 95 01, epost ann.jorunn.greva@gjerstad.kommune.no

Ellen C. Kveim, enhetsleder, tlf. 37 11 95 09, epost ellen.kveim@gjerstad.kommune.no