Ledige faste stillinger for vernepleier/miljøterapeut

Fra 1.3.19 er det ledig 3 faste stillinger for vernepleiere/miljøterapeuter i henholdsvis 100 %, 75 % og 50 % ved enhet for pleie og omsorg, tjenester til funksjonshemmede. Søknadsfrist 16. desember 2018.

Gjerstad kommune søker etter vernepleier, sykepleier eller annet pedagogisk utdannet personell for arbeid i forhold til et nytt tiltak. Tiltaket knyttes til allerede etablert personalgruppe og vil benyttes på tvers av tiltak innenfor tjenester til funksjonshemmede i Gjerstad kommune.

Søknadsfrist 16. desember 2018.

Du må bruke vårt elektroniske søknadsskjema for å søke på stillingen.

Arbeidsoppgaver

 • Direkte brukerrettet arbeid i turnus, herunder praktisk opplæring/bistand til daglige gjøremål, dagtilbudsaktivitet og fritidsaktiviteter m.m, fysisk aktivitet, ferier, samt ivaretagelse av relasjoner til familie/sosialt nettverk.
 • Delta i fagteam rundt tjenestemottakere
 • Primærkontaktansvar
 • Bidra til veiledning og opplæring av kollegaer, studenter og lærlinger for å sikre tilstrekkelig kompetanse og kvalitet i tjenesten
 • Koordinator i brukers ansvarsgruppe, tett samarbeid med spesialisthelsetjeneste og pårørende
 • Være med å utvikle tjenestene i forhold til bruk av velferdsteknologi
 • Vernepleier/sykepleier vil få ansvarsoppgaver innenfor legemiddelhåndtering
 • Praktiske gjøremål og andre delegerte oppgaver fra leder

Kvalifikasjoner

 • Autorisert vernepleier / sykepleier eller pedagogisk utdannelse (bachelor i pedagogikk, lærer). Andre utdannelser innen helse, sosialfag, pedagogikk vil kunne vurderes dersom du kan vise til bred erfaring med målgruppen og målrettet miljøterapi
 • Du ønsker å se muligheter der andre ser begrensninger og du ser ressursene i mennesker med ulike forutsetninger. Du bruker faget ditt aktivt og har selvbestemmelse og mestring i fokus samt holder deg faglig oppdatert
 • Kjennskap og erfaring med forebyggende arbeid, og arbeid med mennesker med funksjonshemning. Du har kjennskap til ADL trening og hverdagsmestring
 • Ønskelig med erfaring som koordinator og arbeid med individuell plan
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper tilsvarende C1 (Bergenstesten)
 • Gyldig politiattest kreves ved ansettelse
 • Med bakgrunn i kjønnsmessig fordeling i brukergruppen og personalet oppfordres menn til å søke

Utdanning

Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad.

Egenskaper

 • Kunne vise respekt og raushet i møtet med tjenestemottaker, og et ønske om å se det positive og mulighetene i hver enkelt
 • Kunne skape gode relasjoner med tjenestemottakere og deres pårørende, og vise forståelse for deres situasjon
 • Kunne takle hektiske arbeidsdager med uforutsette hendelser, både selvstendig og i team
 • Engasjement og faglig fokus
 • Veilede og bidra til å gjøre kollegaene dine gode
 • Godt humør, fleksibilitet og løsningsfokus
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%, 75%, 50%
 • Turnus med langvakter og arbeid hver 3.helg
 • Lønn etter gjeldende tariff
 • En arbeidsplass som er en IA- bedrift (inkluderende arbeidsliv)
 • Et spennende fagmiljø i stadig utvikling og muligheten til å være med å videreutvikle tjenesten i team
 • Variasjon i arbeidshverdagen
 • Et godt arbeidsmiljø

 Ved interne forskyvninger kan andre stillinger bli ledige.

Kontaktpersoner

Ann Jorunn Greva, tjenesteleder, tlf. 37 11 95 01, epost ann.jorunn.greva@gjerstad.kommune.no

Ellen C. Kveim, enhetsleder, tlf. 37 11 95 09, epost ellen.kveim@gjerstad.kommune.no