Lokal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Med søknadsfrist den 19. april 2021 har Stortinget den 23. februar bevilget totalt 1,75 mrd. kroner til kommunene. Målet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Gjerstad kommune har av de totalt midlene fått tildelt 250.000 kroner.

Hvor skal det søkes: www.regionalforvaltning.no 

Søknadsfrist: 19 april 2021.

Hvem kan søke

  • Virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, drosje/taxinæring, treningsstudio, kulturinstitusjoner og andre som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger - og som har hatt inntektsbortfall og/eller ekstra kostnader på grunn av strenge smitteverntiltak.
  • Virksomheter med forretningsadresse i en av kommunene over.
  • Virksomheter med omsetning under 20 millioner for driftsåret 2019. Det forutsettes at de største bedriftene får tilskudd via den statlige kompensasjonsordningen eller andre ordninger.
  • Søker må dokumentere riktig håndtering av skatter og avgifter på søknadstidspunktet verifisert med en skatteattest av ny dato.

Hva det ikke gis tilskudd til

  • Tiltak som faller utenfor de rammer og retningslinjer som fremkommer av utlysningen.
  • Offentlig eide virksomheter eller lag og foreninger
  • Søknader hvor søker allerede har mottatt tilskudd som til sammen overskrider statsstøtte-regelverkets grense for bagatellmessig støtte, 200 000 EUR innenfor en periode på 3 år. 
  • Virksomheter som er under konkursbegjæring eller lignende. Ved konkurs de kommende 2 mnd. fratildelingsdato skal tilskuddet tilbakebetales.

Saksbehandling

Alle søknader vurderes i henhold til kriteriene for tilskudd. Søknader vil bli behandlet av næringsfondsteamet i Det Regionale næringsfond Østregionen.