Møte i formannskap den 14. januar 2020

Det er møte i formannskapet tirsdag 14. januar 2020. Møtet starter ca. kl 15:45.

 

På grunn av folkevalgtopplæring, holdes møtet på Straand hotell i Vrådal. 
Møtet er åpent for publikum i den grad plassen tillater det.

Innkallingene kan lastes ned her.

Møteplan for politiske møter for 2020 kan du se her.