Møte i formannskapet 8. juni 2021

Det avholdes møte i formannskapet tirsdag den 8. juni 2021. Møtet avvikles som Teamsmøte og det er derfor ikke mulig for publikum å følge dette.  
Saksliste til møte i formannskapet kan lastes ned her. 

For å laste ned saksdokumenter anbefales annen nettleser enn Explorer.