Møte i kommunestyret 25. juni 2020

Kommunestyret holder møte i kommunestyresalen 25.6.20 fra kl 17:00.
På grunn av smittevernhensyn er det ikke anledning for publikum/presse til å være fysisk tilstede i kommunestyresalen, men møtet overføres via web-tv.

 

Dokumenter til møtet kan lastes ned her.

Møteplan for politiske møter for 2020 kan du se her.