Møte i formannskapet den 13. september

Det er møte i formannskapet den 13.9.  

Saksliste til møtet kan lastes ned her.  

Møteplan for politiske møter for 2022 kan du se her.