Møte i formannskapet den 27. november 2018

Det er møte i formannskapet tirsdag den 27.11.18 i frivilligsentralen, Gjerstadsenteret. .

Møtet starter kl 18:30 og er åpent for publikum så langt plassen tillater.
Saksliste til møtet kan lastes ned her.
Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019-2022 og årsplan 2019 og avgiftsfastsettelser kan lastes ned her.