Møte i formannskapet den 8. oktober 2019

Det er møte i formannskapet tirsdag 8. oktober 2019. Møtet starter kl 18:30, og avholdes i frivilligsentralen, Gjerstadsenteret.
Møtet er åpent for publikum i den grad plassen tillater det.
Når sak 19/75, Tildeling av kulturprisen 2019,  behandles vil møtet bli lukket, jfr. Off.lovas § 26,2.

Saksliste kan lastes ned her.
Komplett saksliste kan lastes ned her.