Møte i formannskapet den 9. oktober 2018

Det er møte i formannskapet tirsdag den 9. oktober d.å. Møtet starter kl 18:30.

Saksliste til møtet kan lastes ned her.

Protokoll fra forrige møte kan lastes ned her.

Referatsak kan lastes ned her.

 

Sakene 18/84 og 18/85 vil bli behandlet i lukket møte med hjemmel i Offentleglovas § 26, 2. ledd.