Møte i formannskapet og planutvalget

Det er møte formannskapet og planutvalget den 14. juni 2022 

Saksliste til møtet i formannskapet kan lastes ned her. 
Saksliste til møtet i planutvalget kan lastes ned her. 
Det er befaring ved Gjerstad skole fra kl 18:15. 
Møtene holdes i frivilligsentralens lokaler og er åpent for publikum i den grad plassen tillater det.

Møteplan for politiske møter for 2022 kan du se her.