Møte i formannskapet

Det er møte formannskapet den 30.11.21. 

Saksliste til møtet i formannskapet kan lastes ned her.
Blant annet skal handlingsprogram/årsplan behandles. Det kan lastes ned her. 
Møtet holdes i frivilligsentralen, starter kl 18:30 og er åpent for publikum i den grad plassen tillater det. 

Møteplan for politiske møter for 2021 kan du se her.