Møte i formannskapet

Det er møte formannskapet den 10. mai 2022 

Saksliste til møtet i formannskapet kan lastes ned her. 
Møtet holdes i frivilligsentralens lokaler og er åpent for publikum i den grad plassen tillater det.
Deler av møtet vil være lukket, se innkalling for mer informasjon.  

Møteplan for politiske møter for 2022 kan du se her.