Møte i kommunestyret 27. mai 2021

Det avholdes kommunestyremøte torsdag den 27. mai 2021 fra kl 18:30.
Møtet vil bli avholdt som Teamsmøte. Møtet er ikke planlagt overført, men opptak vil bli forsøkt gjort og lagt ut senere.

Sakslister til møtet kan lastes ned her. 

Møteplan for politiske møter for 2021 kan du se her.