Møte i kommunestyret den 16. februar 2023

Det er møte i kommunestyret torsdag den 16. februar 2023 kl 18:30. 
Møtet holdes i kommunestyresalen, Almuestaua og er åpent for publikum i den grad plassen tillater det. Møtet vil også bli overført på web, klikk her. 
Når sak 23/9 blir behandlet vil møtet bli lukket med hjemmel i kommunelovas § 11-5, jfr. kommunestyrets reglement § 7.

Saksliste til møtet kan lastes ned her.
Tilleggssak kan lastes ned her.  (PDF, 277 kB)