Møte i kommunestyret torsdag den 14. desember 2023 kl 16:00

Det er møte i kommunestyret torsdag den  14. desember 2023 kl 16.:00.

Møtet holdes i kommunestyresalen, Almuestaua og er åpent for publikum i den grad plassen tillater det.
Saksliste til møtet kan lastes ned her. 

Kommunestyremøtet vil bli overført på web, klikk her.