Møte i planutvalg og formannskap 1. desember 2020

Planutvalget og formannskapet  holder møte tirsdag 1. desember 2020. 

Det avholdes møte i planutvalget og formannskapet tirsdag den 1. desember 2020. 
Saksliste til møtet i planutvalget kan lastes ned her.
Saksliste til møtet i formannskapet kan lastes ned her.

På grunn av Koronasituasjonen er det begrensning i antall personer som kan være tilstede.

For å laste ned saksdokumenter anbefales annen nettleser enn Explorer.