Møte i planutvalg og formannskap 13. oktober 2020

Formannskapet  og planutvalget holder møte tirsdag 13. oktober 2020. 

Det avholdes møter i planutvalget og formannskapet tirsdag den 13. oktober 2020. Møtet i planutvalget starter kl 18:30 i kommunestyresalen.
Saksliste til møtet i planutvalget  kan lastes ned her.
Saksliste til møtet i formannskapet kan lastes ned her.
Når formannskapet behandler sakene 20/63 og 20/64, fra kl 18:45 til kl 19:30, vil møte være lukket for publikum/presse med hjemmel i hhv. Offl. § 13 jfr. Fvl 13.1 og Offl § 26.2.
Møtet vil også bli lukket når formannskapet behandler sak 20/71 med henvisning til Off.l § 23 (personalforvaltning).

På grunn av Koronasituasjonen er det også begrensning i antall personer som kan være tilstede.

For å laste ned saksdokumenter anbefales annen nettleser enn Explorer.