Møte i planutvalg og formannskap den 15. januar 2019

Det er møte i planutvalget og formannskapet tirsdag den 15.1.19 i frivilligsentralen, Gjerstadsenteret.

Planutvalgsmøtet starter kl 18:30, og formannskapsmøtet umiddelbart etter (ca. kl 19:00) og er åpent for publikum så langt plassen tillater.
Saksliste til planutvalgsmøtet kan lastes ned her.
Saksliste til formannskapsmøtet kan lastes ned her.