Møte i planutvalget og formannskapet

Det er møte i planutvalget og formannskapet den 18. januar 2022 

Saksliste til møtet i planutvalget kan lastes ned her. 
Saksliste til møtet i formannskapet kan lastes ned her. 
Møtet holdes som Teamsmøte og av den grunn ikke tilgjengelig for publikum. 

Møteplan for politiske møter for 2022 kan du se her.