Møte i planutvalget og kommunestyret torsdag den 21. september 2023 fra kl 18:00

Det er møte i planutvalget og kommunestyret torsdag den 19. juni 2023.
Møtet i planutvalget starter kl 18:00 og kommunestyret kl 18:30.  

Møtet holdes i kommunestyresalen, Almuestaua og er åpent for publikum i den grad plassen tillater det.

Saksliste til møtet i planutvalget kan lastes ned her. 
Saksliste til kommunestyremøtet kan lastes ned her. 

Kommunestyremøtet vil bli overført på web, klikk her.