Møter i formannskap og planutvalg den 11. februar 2020

Det er møte i formannskapet og planutvalget tirsdag 11. februar 2020. Møtet starter kl 18:30.

 

Møtene holdes i frivilligsentralens lokaler, og er åpent for publikum i den grad plassen tillater det.
Møtet i planutvalget starter umiddelbart etter møtet i formannskapet.

Innkallingene til møte i formannskapet kan lastes ned her.

Innkallingene til møte i planutvalget kan lastes ned her.

Møteplan for politiske møter for 2020 kan du se her.