Møter i planutvalg og formannskap 9. februar 2021

Planutvalget og formannskapet  holder møte tirsdag 9. februar 2021. 

Det avholdes møte i planutvalget og formannskapet tirsdag den 9.2.21. Møtene avvikles som Teamsmøter og det er derfor ikke mulig for publikum å følge dette.  
Saksliste til møtet i planutvalget kan lastes ned her.
Saksliste til møtet i formannskapet kan lastes ned her.

For å laste ned saksdokumenter anbefales annen nettleser enn Explorer.