Møter i planutvalg og formannskap den 12.10.2021

Det avholdes møter i planutvalget og formannskapet den 12.10.21.
Møtene finner sted i Gjerstadsenteret, frivilligsentralen.

Sakslister til møtet i planutvalget kan lastes ned her. 

Sakslister til møtet i formannskapet kan lastes ned her. 

Møteplan for politiske møter for 2021 kan du se her.