Møter i planutvalg og formannskap den 26. november 2019

Det er møte i planutvalget og formannskapet tirsdag 26. november 2019. Møtet i planutvalget starter kl 18:30, og møtet i formannskapet umiddelbart etter.

 

Møtene avholdes i frivilligsentralen, Gjerstadsenteret.
Møtet er åpent for publikum i den grad plassen tillater det.

Saksliste til planutvalget kan lastes ned her.
Komplett saksliste til planutvalget kan lastes ned her.

Saksliste til formannskapet kan lastes ned her.
Komplett saksliste til formannskapet kan lastes ned her.