Møter i planutvalg og formannskap den 7.9.2021

Det avholdes møter i planutvalget og formannskapet den 7.9.21.
Møtene vil bli avholdt i kommunestyresalen, men av hensyn til smittevern vil det ikke være åpent for tilhørere. 

Sakslister til møtet i planutvalget kan lastes ned her. 

Sakslister til møtet i formannskapet kan lastes ned her. 

Møteplan for politiske møter for 2021 kan du se her.