Møter i planutvalget og kommunestyret 24. juni 2021

Det avholdes møter i planutvalget og kommunestyret torsdag den 24. juni 2021.
Møtene vil bli avholdt på Heimat, Brokelandsheia. Av hensyn til smittevern vil det ikke være åpent for tilhørere. 
Møtet vil denne gangen heller ikke bli web-overført.

Sakslister til møtet i planutvalget kan lastes ned her.
Sakslister til møtet i kommunestyret kan lastes ned her. 

Møteplan for politiske møter for 2021 kan du se her.