Møter i valgstyre, planutvalg og formannskap - 5. september 2023

Valgstyret, planutvalget og formannskapet avholder møter tirsdag 5. september 2023 fra kl 18:15 på kommunehuset. 
 

Saksliste til valgstyret kan lastes ned her. 
Saksliste til planutvalget kan lastes ned her. 
Saksliste til formannskapet kan lastes ned her. 

Politiske møter er stort sett åpne og i den grad plassen tillater det kan presse og publikum være tilstede, med unntak av når saker unntatt offentlighet blir behandlet.