Nå kan du søke om kulturmidler for 2021

Søknadsfrist er 21. mai 2021.

Kommunen har 200 000 kroner som kan fordeles. Søknader om midler til drift og aktiviteter for barn og unge under 18 år vil bli prioritert. Årsregnskap, årsmelding og budsjett må legges ved.

Søknadsfristen er 21. mai 2021.

Foreningen søker på elektronisk søknadsskjema. Her kan du laste opp årsregnskap og budsjett. Du får mulighet til å lagre søknaden som pdf-fil, og du vil motta kvittering på epost.