Nå kan du søke om kulturmidler for 2022

Kommunen har 200 000 kroner som kan fordeles. Søknader om midler til drift og aktiviteter for barn og unge under 20 år vil bli prioritert.

Opprinnelig søknadsfrist var 22. april 2022. Søknadsfristen er nå utsatt til 20. mai 2022. (Oppdatert 2.5.2022)

Foreningen søker på elektronisk søknadsskjema. Her kan du laste opp årsregnskap og budsjett. Du får mulighet til å lagre søknaden som pdf-fil, og du vil motta kvittering på epost.