Nå kan du søke om sosialhjelp digitalt

NAV Gjerstad har innført mulighet for digital søknad om sosialhjelp.

Har du behov for å søke økonomisk sosialhjelp, kan dette nå gjøres digitalt på nav.no.

Følg linken : https://www.nav.no/sosialhjelp/slik-soker-du

Vi  ber om at det søkes digitalt så langt det lar seg gjøre istedenfor å søke på papir. Dette vil minske risikoen for spredning av koronaviruset.