Nyhetsbrev om koronasituasjonen fra ordfører Inger Løite

Det er en stund side forrige oppdatering om koronasituasjonen i Gjerstad. I dette tilfellet så er ingen nyheter, gode nyheter. Vi har jevnlige møter i kriseledelsen der vi får statusrapporter fra alle enhetene.

Smittetilfeller

Kommunelegen bekrefter at vi ikke noen nye tilfeller av smitte, og det er bra.

Felles luftveisklinikk

Risør og Gjerstad har opprettet en felles luftveisklinikk i Risør for testing av smitte. Noen testes også på legekontoret i Gjerstad.

Sentrale regler

Regjeringen kunngjorde i går at det nå åpnes forsiktig opp men presiserte samtidig at man fortsatt må holde avstand, vaske hender og holde seg hjemme dersom man er syk. Smittefaren er ikke over!

Skolen

Åpning betyr blant annet at flere elever kan starte på skolen, også mellomtrinn og ungdomsskolen.

Det jobbes nå iherdig på skolen for å finne gode løsninger. Det er plasskrevende da det må være avstand mellom elevene i klasserommene derfor kan ikke alle elevene være på skolen samtidig.
Det er også en utfordring med transport av elevene. Skolen har derfor sendt ut oppfordring til foreldre om å kjøre barna selv, dersom de har anledning til det.

Alle foresatte vil få beskjed fra skolen når det er klart, sannsynligvis blir det oppstart for noen flere elever tirsdag 12. mai.

Barnehagen

Barnehagen er nå åpen 8 timer daglig. Det er av avgjørende betydning for å få åpnet samfunnet igjen og  for at folk kan komme tilbake på jobb. At vi klarer å ha åpent så mange timer er flott men det medfører en ganske krevende hverdag for de ansatte. Noe de har taklet imponerende bra.

Gjerstad omsorgssenter

Gjerstad omsorgssenter vil fortsatt ha stengt for besøk innendørs. Nære pårørende kan, etter avtale med personalet, møte sine ute i Sansehagen, under forutsetning at det holdes avstand.

Ellers går driften fortsatt som normalt i Helse- og omsorgsenheten.

Sosialt samvær

Vi opphever vedtaket om kun 5 personer samlet i private hjem.
Det blir nå åpnet for inntil 20 personer dersom det er mulig å holde 1 meter avstand.

Offentlige arrangementer

Det åpnes opp for inntil 50 personer på offentlig sted, dersom det er et organisert arrangement. Dette gjelder fortrinnsvis utendørs og også ute gjelder regelen om 1 meter avstand.

Følg smittevernråd

Selv om det nå åpnes litt opp er det veldig viktig at alle fortsatt tar smittevernrådene på alvor og følger de nasjonale retningslinjene.

Takk til ansatte i kommunen

Vi er heldig som har så mange dyktige og ansvarsfulle ansatte i kommunen vår. Takket være dem klarer vi å holde driften i gang og levere gode tjenester i en krevende og ekstraordinær situasjon. Tusen takk til alle sammen!

Ha en strålende helg!

Med vennlig hilsen Inger