Ordfører Inger Løite om koronasituasjonen i Gjerstad

Ordføreren sendte ut pressemelding kvelden den 1.4.2020, der hun blant annet oppgir status på bekreftede tilfeller av smitte:

Antall smittet

Det er nå to bekreftede tilfeller av koronavirusinfeksjon Covid-19 i Gjerstad. Begge tilfellene er i isolasjon hjemme, og alle nærkontakter er informert.
Vi får håpe at tallet ikke stiger vesentlig, men vi kan nok forvente at de kan komme flere.
Derfor må  vi fortsatt ha sterkt fokus på å hindre smitte og hver enkelt av oss må ta det ansvaret selv.

Legekontoret

Det er jo ikke slik at vi er mindre syke i disse «koronatider, men likevel melder legekontoret om en stor reduksjon i antall besøkende pasienter. Det er viktig at man ved sykdom som kanskje trenger behandling tar kontakt med fastlegen slik man ville gjort i en normal situasjon, på telefon eller eventuelt pr SMS. Det kan også avtales telefonkonsultasjon dersom man ikke ønsker å komme til kontoret. Det skal være trygt å besøke legekontoret dersom man selv overholder regler for håndhygiene og avstand til andre mennesker.

Gjerstad omsorgssenter

Det er heldigvis uendret situasjon på Gjerstad omsorgssenter, det vil si at ingen der er smittet. Helsepersonell blir testet.
Det er nok mange som kjenner på at det er vondt og vanskelig å ikke kunne få besøke sine kjære som bor på omsorgssenteret, men det er spesielt viktig å skjerme de som er aller mest utsatt og sårbare.

Skole og barnehage

Alle lærere har hjemmekontor og elever blir fulgt opp med undervisning hver dag på it`s learning. Elever med spesialundervisning og minoritetsspråklige elever blir ekstra tett fulgt opp med telefonkontakt og veiledning fra lærer og fagarbeider. I løpet av forrige uke og starten på denne uke har det vært opp til 6 barn pr dag som har benyttet omsorgstilbudet som gis ved Abel skole.

Barnehagen gir omsorgstilbud til et varierende antall barn. Barnehagen har satt i gang ulike kommunikasjonstiltak med alle hjem/familier. Dette med tanke på daglig trivsel for familier, men også som et tiltak for å oppdage og ivareta sårbare barn.

Både skole og barnehage har samarbeid med flyktningetjenesten og barnevernet rundt særlig sårbare barn, ukentlige møter. Begge enheter jobber nå med plan for hvordan drifte når barnehage, skole og SFO etter hvert skal åpne igjen, i en situasjon med fortsatt behov for smitteverntiltak.

Arbeid og næring

Antall helt- eller delvis arbeidsledige i Gjerstad er nå ca 120 personer.  NAV ansatte har det travelt med å følge opp hver enkelt, men klarer å holde sine målsettinger om at alle skal bli oppringt i løpet av få dager. Det er god og viktig service i en tid som er ekstra krevende for de som mister jobben.

Gjerstad kommune ønsker i størst mulig grad å bistå vårt næringsliv i disse krisetider. Næringssjefen jobber intenst med å innhente informasjon og skaffe seg kunnskap for å hjelpe våre næringsdrivende, da det stadig kommer nasjonale føringer og det kan være vanskelig å få med seg alle oppdateringer.

Studenter som ønsker å komme hjem til påske

Studenter kan reise hjem dersom hjemreisen gjennomføres på en betryggende måte. (særregel for studenter). Det er fortsatt et forbud for personer som ikke er folkeregistret i Gjerstad å oppholde seg i hytter eller fritidsboliger i Gjerstad.
Ellers henstilles det om å ikke dra på reiser som ikke er helt nødvendig, unntak er arbeidsreiser, men at man da ivaretar de strenge smittevernreglene under reisen og der man oppholder seg på arbeid.

Karantene

Har man vært på reise eller av en annen grunn sitter i karantene er det særs viktig at man overholder dette og ikke oppsøker steder med flere mennesker eller går inn i butikker o.l.

Overtredelser kan resultere i anmeldelse og høye bøter.

Dersom dere har spørsmål eller savner informasjon så håper jeg dere ringer meg.

Ønsker dere alle en god uke.

Inger