Søknad om barnehageplass i Gjerstad kommune 2019-2020

Velkommen som søker til barnehageplass i Gjerstad kommune. Du må benytte vårt elektroniske søknadsskjema. Søknadsfrist er 1. mars 2019.

Her finner du vår artikkel med informasjon om barnehageopptak og frister.