Stengt deler av uteområde Abel skole for andre enn elever som bruker omsorgstilbud - for å begrense smitterisiko

Fotballbinge og lekeplass ved SFO stenges for å begrense smitterisiko.

Gjerstad kommune ser oss nødt til å stenge for bruk av fotballbingen og lekeplass ved SFO ved Abel skole. Dette gjelder både dag og kveld for å begrense smitterisiko for de barna som benytter seg av omsorgstilbudet ved Abel nå, så disse har et eget område til utendørs lek og spill. Dette er barn av foresatte som har samfunnskritiske yrker. Vi må derfor alle gjøre det vi kan for å hindre smittespredning. Resten av skoleområdet er åpent for vanlig bruk.