Stortingsvalget 2021 - Tid og sted for stemmegiving på valgtinget 13. september

Dersom du er i isolasjon, karantene eller har symptomer på Covid-19 denne dagen, skal du IKKE møte opp i Torbjørnshall, men ta kontakt med oss. Les mer om dette i nyheten.

Sted

Adresse

Klokkeslett

Torbjørnshall

v/Abel skole

Gamle Sørlandske 1302, 4993 Sundebru

09:00-20:00

 

Som manntallsført i Gjerstad kommune pr. 30.6.21, kan du avgi din stemme i Torbjørnshall denne dagen.

Legitimasjon og valgkort

Ta med legitimasjon med bilde. Vi oppfordrer deg også til å ta med valgkortet ditt på papir eller som bilde på mobiltelefonen din.

Følg parkeringsanvisninger nøye.

Er du i karantene, isolasjon, eller har symptomer på Covid-19 på valgdagen?

Da skal du IKKE oppsøke valglokalet. Vi oppretter et eget stemmested med åpningstid kl. 12:00-13:00 eller kommer hjem til deg fra kl 13:30. Du må:

  1. Melde fra til post@gjerstad.kommune.no eller ringe 482 43 780 innen kl.10:00 på valgdagen.
  2. Gi melding om behov for oppmøte i bil på stemmested eller behov for hjembesøk.
  3. Du får oppgitt oppmøtested dersom du kan avgi stemme fra bil eller vi avtaler tidspunkt for hjembesøk.