Tidligstemming på kommune- og fylkestingsvalget 2019

Du kan henvende deg til oss og avtale tid for tidligstemming i perioden fra 1. juli til 9. august dersom du ikke har mulighet til å stemme på valgdagen eller i den ordinære perioden for forhåndsstemmegiving.

Før valgdagen kan du stemme i hvilken som helst kommune i landet. På valgdagen må du stemme i den kommunen du var registrert med bostedsadresse den 30. juni. Du trenger ikke valgkort, men husk å ta med legitimasjon!

Hvordan du avtaler tidligstemming

Du kan avtale tidspunkt for stemmegivning i resepsjonen vår, på telefon 37 11 97 00 eller til postmottak@gjerstad.kommune.no 
Kommunens ekspedisjon og sentralbord har åpent mandag, tirsdag, torsdag og fredag mellom kl. 10.00 og kl. 14.00. Onsdager er det stengt, men avtale kan selvfølgelig også gjøres for denne dagen.

Legitimasjon

Dersom stemmemottaker ikke kjenner velgeren, må vedkommende legitimere seg. Husk derfor å ta med legitimasjon (bankkort med bilde, førerkort, pass og lignende).

Valgkort

Det er ikke nødvendig med valgkort, men det forenkler arbeidet for valgfunksjonæren dersom du tar det med, og det går raskere for deg å stemme. (Valgkortet gjelder ikke som legitimasjon.)

Mer informasjon om legitimasjon, valgkort og annet finner du på valg.no.