Tiltak for næringsdrivende og arbeidsgivere under koronavirus-situasjonen

Oppdatering 13.04.2021: Tilskudd til bedriftsintern opplæring i koronatid

Oppdatering 25.3.2021: Lokal kompensasjonsordning til lokale bedrifter - søknadsfrist 19. april 2021.

Oppdatering 16.4.2020: Nyttige tiltak og krisemidler nasjonalt og regionalt er lagt inn i denne artikkelen. Fullstendig liste finner du hos NHO.

Oppdatering 1.4.2020: Tilbud til bedrifter å bli med i Næringshageprogrammet uten egenandel ut 2020.

Oppdatering 20.03.2020 kl. 11:00: Les i boks for "søknadsskjema knyttet til bedriftsintern opplæring, BIO, både på Agder fylkeskommune og i Regionalforvaltning". Frist for første runde er satt til 1. april 2020. Det satses på rask saksbehandling.

Publisert første gang 19.3.2020

Tiltak for næringsdrivende og arbeidsgivere

Det er nå omfattende nasjonale og internasjonale tiltak for å hindre spredning av koronaviruset.

Her finner du informasjon om tiltak på nasjonalt, regionalt og lokalt plan for å forsøke å redusere de negative konsekvensene for enkeltpersoner, arbeidsliv og næringsliv

Ved behov, kontakt næringssjef Ole Andreas Sandberg på telefon 957 56 199 eller epost til ole.andreas.sandberg@gjerstad.kommune.no

Her finner du nyttige lenker:

Nasjonale tiltak for næringsdrivende

Det kommer nå fortløpende flere nasjonale tiltak, herunder nye retningslinjer for permitteringer, kompensasjon for selvstendig næringsdrivende og frister knyttet til innbetaling av skatter og avgifter.

Regjeringens liste over tiltak

Stortinget har videre gitt bankene styrket garanti for lån de mener vil være lønnsomme på sikt. Ta kontakt med din lokale bank. De fleste banker tilbyr nå også avdragsfrihet på lån for privatkunder. Dette kan ha god effekt for totaløkonomien for enkeltmannsforetak.

Regionale tiltak: Muligheter for tilskudd til opplæring, lån og avdragsfrihet

Tilskudd til opplæring

Ved større omstillinger kan virksomheter få tilskudd til opplæring av egne ansatte for å unngå oppsigelser. Fylkeskommunen har flere virkemidler, blant annet tilskudd til bedriftsintern opplæring (BIO) som har blitt styrket som en del av krisepakke. 

For spørsmål rundt denne ordningen kan du ta direkte kontakt med Torleiv Olavson Momrak i Agder fylkeskommune som administrerer ordningen og kjenner vår region godt. (Torleiv.olavsson.momrak@agderfk.no / 992 55 597)

Lån og avdragsfrihet på eksisterende lån

Innovasjon Norge har også fått tilført midler til nye lån, og tilbyr avdragsfrihet på eksisterende lån. Innovasjon Norge og Agder fylkeskommune samordner nå sine virkemidler. Følg med på https://agderfk.no/ hvor det blir lagt ut informasjon forløpende.

Innspill eller spørsmål?

Dersom du har innspill til konkrete tiltak i regi av Innovasjon Norge eller fylkeskommunen du mener bør styrkes, ber jeg om at du tar kontakt med meg, så formidles dette videre.

Næringssjef Ole Andreas Sandberg
Mobil 957 56 199
E-post: ole.andreas.sandberg@gjerstad.kommune.no

Egenmelding og sykemelding

Regjeringen oppfordrer arbeidsgivere til å tillate ansatte som sitter i karantene etter utenlandsopphold å bruke egenmelding for å avlaste fastlegene og legevakten. Se mer informasjon her om å be om egenmelding for karantene

Gjerstad kommune innfører 16 dagers egenmelding for sine ansatte som sitter i karantene og oppfordrer bedrifter til å gjøre det samme.

Tilbud om betalingsutsettelse og/eller nedbetalingsavtale på eiendomsskatt for næringsdrivende

I Gjerstad kommune har vi valgt å tilby betalingsutsettelse og/eller nedbetalingsavtale på eiendomsskatt for næringsdrivende.

Det er viktig å understreke at dersom man ønsker å benytte seg av dette, man ta kontakt med økonomikontoret ved å sende en epost til kristin.presthagen@gjerstad.kommune.no. Ved stor pågang ber vi om forståelse for litt svartid.

Søknadsskjema knyttet til bedriftsintern opplæring, BIO, både på Agder fylkeskommune og i Regionalforvaltning

Nå har vi fått på plass søknadskjema for midler knyttet til Bedriftsintern opplæring, BIO, både på Agder fylkeskommunes nettside og i Regionalforvaltning.no. Her er link til nettsidene:

Agder fylkeskommune: https://agderfk.no/vare-tjenester/naring-forskning-og-utvikling/sok-stotte/tilskudd-til-bedriftsintern-opplaring/

Regionalforvaltning: https://www.regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=1633&Cookie=0

Merk dere at vi har satt søknadsfristen i første runde til fredag 8. mai.  Maksimalt støttebeløp er kr. 200.000,-. Vi satser på en rask søknadsbehandling slik at midlene kommer bedriftene til gode så raskt som mulig.

Kontantstøtte til bedrifter

Dersom bedriften din har et fall i omsetningen på minst 30 prosent ( 20 prosent  i mars), så kan dere søke om å få dekket faste kostnader av staten. Skatteetaten har fått et overordnet og helhetlig ansvar for utvikling, iverksettelse og forvaltning av denne kompensasjonsordningen. Du kan søke fra 17 april. Følg med på denne siden: Kompensasjonsordning for næringslivet.

Inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere

En ny, midlertidig ordning som skal kompensere for inntil 80% av tapt av inntekt som følge av koronapandemien. Det er NAV som vil handtere denne ordningen Og søknadsportal forventes klar i begynnelsen av mai.

Innovasjon Norge tilpasser sine tilbud

Innovasjon Norge tilpasser sine tilbud for å møte endrede behov i næringslivet som følge av koronapandemien. Det gjelder både tilskudd, lån og garantier. Sjekk nettsidene til Innovasjon Norge.

Ekstra kompetansemidler

Agder fylkeskommune lyser ut ekstra kompetansemidler til omstillingsprosjekter i bedrifter (BIO midler) og samordner regionale tiltak. Les mer på denne siden

Forskningsrådet

Forskingsrådet tar grep for å bistå næringslivet. Sjekk nettsidene til Forskningsrådet.

Næringsfondet

Har du ledig kapasitet og/eller ønsker finansiering til et utviklingsprosjekt, kan næringsfondet eller andre ordninger være aktuelle. Ta kontakt med  Ole Andreas for mer informasjon. Det jobbes blant annet med å få utøkte rammer på næringsfondet.

Gjerstad kommune opprettholder sine prosjekter

For å holde hjulene i gang, opprettholder kommunen aktiviteten på sine prosjekter, og har også spilt inn lokale spadeklare tiltak til en mulig krisepakke. Agder fylkeskommune bidrar også med  en tiltakspakke på 200 millioner kroner til veiprosjekter, skoler og fylkeskommunale bygninger på Agder.

Nyttige lenker til nyttige webinarer og kurs

Det er også dukket opp en rekke gratis webinarer fra foreninger, banker, klynger og andre – for å bistå dere i informasjonsjungelen. For eksempel fra Innovasjon Norge om tiltak som justeres jfr korona. Og om tiltakspakker til Reiselivet 17 april. Grunderkursene er også blitt digitale – de er gratis og du finner oversikten her.

Nyttige lenker

Frilansere og selvstendig næringsdrivende kan søke om kompensasjon for tap av inntekt

Fra og med mandag 4. mai kan frilansere og selvstendig næringsdrivende sende inn søknad om å få kompensert tap av inntekt som følge av koronasituasjonen. Løsningen NAV har bygget skal sikre både rask saksbehandling og utbetaling. Les artikkel på nav.no.  

Koronatilskudd - ny mulighet for bedrifter som har tapt inntekter - 2.9.2021