Tiltak for næringsdrivende og arbeidsgivere under koronavirus-situasjonen

Oppdatering 1.4.2020: Tilbud til bedrifter å bli med i Næringshageprogrammet uten egenandel ut 2020.

Oppdatering 20.03.2020 kl. 11:00: Les i boks for "søknadsskjema knyttet til bedriftsintern opplæring, BIO, både på Agder fylkeskommune og i Regionalforvaltning". Frist for første runde er satt til 1. april 2020. Det satses på rask saksbehandling.

Tiltak for næringsdrivende og arbeidsgivere

Det er nå omfattende nasjonale og internasjonale tiltak for å hindre spredning av koronaviruset.

Her finner du informasjon om tiltak på nasjonalt, regionalt og lokalt plan for å forsøke å redusere de negative konsekvensene for enkeltpersoner, arbeidsliv og næringsliv

Ved behov, kontakt næringssjef Ole Andreas Sandberg på telefon 957 56 199 eller epost til ole.andreas.sandberg@gjerstad.kommune.no
Nasjonale tiltak for næringsdrivende

Det kommer nå fortløpende flere nasjonale tiltak, herunder nye retningslinjer for permitteringer, kompensasjon for selvstendig næringsdrivende og frister knyttet til innbetaling av skatter og avgifter.

Regjeringens liste over tiltak

Stortinget har videre gitt bankene styrket garanti for lån de mener vil være lønnsomme på sikt. Ta kontakt med din lokale bank. De fleste banker tilbyr nå også avdragsfrihet på lån for privatkunder. Dette kan ha god effekt for totaløkonomien for enkeltmannsforetak.

Regionale tiltak: Muligheter for tilskudd til opplæring, lån og avdragsfrihet

Tilskudd til opplæring

Ved større omstillinger kan virksomheter få tilskudd til opplæring av egne ansatte for å unngå oppsigelser. Fylkeskommunen har flere virkemidler, blant annet tilskudd til bedriftsintern opplæring (BIO) som har blitt styrket som en del av krisepakke. 

For spørsmål rundt denne ordningen kan du ta direkte kontakt med Torleiv Olavson Momrak i Agder fylkeskommune som administrerer ordningen og kjenner vår region godt. (Torleiv.olavsson.momrak@agderfk.no / 992 55 597)

Lån og avdragsfrihet på eksisterende lån

Innovasjon Norge har også fått tilført midler til nye lån, og tilbyr avdragsfrihet på eksisterende lån. Innovasjon Norge og Agder fylkeskommune samordner nå sine virkemidler. Følg med på https://agderfk.no/ hvor det blir lagt ut informasjon forløpende.

Innspill eller spørsmål?

Dersom du har innspill til konkrete tiltak i regi av Innovasjon Norge eller fylkeskommunen du mener bør styrkes, ber jeg om at du tar kontakt med meg, så formidles dette videre.

Næringssjef Ole Andreas Sandberg
Mobil 957 56 199
E-post: ole.andreas.sandberg@gjerstad.kommune.no

Egenmelding og sykemelding

Regjeringen oppfordrer arbeidsgivere til å tillate ansatte som sitter i karantene etter utenlandsopphold å bruke egenmelding for å avlaste fastlegene og legevakten. Se mer informasjon her om å be om egenmelding for karantene

Gjerstad kommune innfører 16 dagers egenmelding for sine ansatte som sitter i karantene og oppfordrer bedrifter til å gjøre det samme.

Tilbud om betalingsutsettelse og/eller nedbetalingsavtale på eiendomsskatt for næringsdrivende

I Gjerstad kommune har vi valgt å tilby betalingsutsettelse og/eller nedbetalingsavtale på eiendomsskatt for næringsdrivende.

Det er viktig å understreke at dersom man ønsker å benytte seg av dette, man ta kontakt med økonomikontoret ved å sende en epost til kristin.presthagen@gjerstad.kommune.no. Ved stor pågang ber vi om forståelse for litt svartid.

Praktisk håndtering av tiltak ved NAV

Det vil være NAV som kommer til å håndtere det meste av virkemidler. Utbetalinger vil kunne skje så raskt NAV får på plass en teknisk løsning for ordningen.

NAV har noe beredskap på kontoret i Gjerstad, men er nå ellers stengt for publikum. Arbeidsgivertelefon, 55 55 33 36, anbefales dersom man ønsker konsultasjon om permitteringer eller sykepenger.

NAV har en egen informasjonsside angående korona-situasjonen.

Kontaktinformasjon for brukere av NAVs tjenester

  • Vakttelefon NAV Gjerstad: 452 79 152 eller 993 93 606 hverdager kl. 09.00-14.30
  • NAV kontaktsenter: 55 55 33 33
  • digital dialog via www.nav.no/dittnav
  • din digitale aktivitetsplan
Søknadsskjema knyttet til bedriftsintern opplæring, BIO, både på Agder fylkeskommune og i Regionalforvaltning

Nå har vi fått på plass søknadskjema for midler knyttet til Bedriftsintern opplæring, BIO, både på Agder fylkeskommunes nettside og i Regionalforvaltning.no. Her er link til nettsidene:

Agder fylkeskommune: https://agderfk.no/vare-tjenester/naring-forskning-og-utvikling/sok-stotte/tilskudd-til-bedriftsintern-opplaring/

Regionalforvaltning: https://www.regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=1633&Cookie=0

Merk dere at vi har satt søknadsfristen i første runde til 1. april.  Vi satser på en rask søknadsbehandling slik at midlene kommer bedriftene til gode så raskt som mulig.