Trenger du fortsatt forskudd på dagpenger? Husk å søke på nytt for mai!

30. mars ble det mulig for personer som venter på å få dagpengesøknaden ferdigbehandlet å søke om forskudd på dagpenger. Forskuddet gis for en måned av gangen. Det betyr at alle som har fått forskudd og ønsker å motta forskudd for en måned til, må sende inn en ny søknad. Dette kan gjøres tidligst en måned etter at forrige søknad ble sendt.                 

De siste ukene har over 400 000 personer søkt om dagpenger fra NAV fordi de er blitt permittert eller oppsagt. NAV tar nå store grep for å øke kapasiteten og få fart på saksbehandlingen, men det er likevel forventet lengre saksbehandlingstider enn normalt en stund fremover. 
Trenger du penger mens du venter på dagpenger? Her kan du søke om forskudd.  

Les om hvor ofte du må søke, hvem som kan søke osv. i NAV sin artikkel.