Utbygging av bredbånd - kunngjøring

Gjerstad kommune har søkt om statlige tilskudd til utbygging av bredbånd i 2018, og ligger inne med forslag til utbygging i områder som vist på Aust-Agder fylkeskommunes hjemmeside. Tilskudd er primært rettet mot utbygging av bredbåndstilbud til de husstander som mangler dette i dag, og hvor kommersielle aktører ikke har planlagt utbygging de neste årene.