Vanningsrestriksjoner 2021

Det innføres vanningsrestriksjoner i Gjerstad kommune fra og med 1. juni 2021

Kommunen innfører hver sommer restriksjoner på hagevanning. Dette annonseres i presse, og her på kommunens webside, slik at abonnenten finner sin vanningsdag, og tidsrommet for hagevanning. 

HAGEVANNING 2021

Abonnenter tilkoblet det kommunale vannverket kan, dersom annet ikke er bestemt, vanne med én vanlig hagespreder (maks uttak 1000 l/time) 4 timer pr. døgn fra kl 18:00 til kl 22:00 etter følgende fordeling:

Vanningsrestriksjoner 2021
Ukedag Abonn. m/etternavn på
Mandag U - Å
Tirsdag A - D
Onsdag E - G
Torsdag H - K
Fredag L - M
Lørdag N - R
Søndag S - T
  • Det er eiers etternavn som benyttes (ikke eventuelle leietakeres).
  • Vanning av blomster o.l. med hageslange holdt i handa er tillatt utenom oppsatt vanningsdag.
  • Vanningsreglene gjelder også fontener uten resirkulering.

Vanningsrestriksjonene gjelder fram til 15. septemberKontroll vil bli foretatt.

Gjerstad kommune, teknisk Drift