Viktig informasjon til alle ansatte i Gjerstad kommune oppdatert 20.3.2020

Generelle smitteverntiltak

Kommunen skal tilrettelegge for at ansatte, brukere og besøkende skal kunne følge smittevernrestriksjoner for personlig hygiene, mathygiene og folkeansamlinger. Ansatte pålegges å følge gjeldende smitterestriksjoner i sitt arbeid.

Hjemmekontor

Det oppfordres til at alle som har muligheter for det i størst mulig grad benytter seg av hjemmekontor. Bruk av hjemmekontor skal alltid avklares med enhetsleder. Nøkkelpersonell og ledere må være lett tilgjengelige

Karantene

16.3.2020: Også personer som ankommer fra Sverige må i karantene i 14 dager. Kommunalt ansatte som berøres, må kontakte nærmeste leder.

14.3.2020: Oppdaterte karanteneregler fra regjeringen.no - nytt i dag: Også personer som ankommer fra Danmark og Island må i karantene i 14 dager. Kommunalt ansatte som berøres, må kontakte nærmeste leder. (Tidligere kunngjort: Alle innbyggere som siden 27. februar er kommet tilbake til Norge fra reiser utenfor Norden, skal i hjemmekarantene, uavhengig av om de har symptomer eller ikke.)

13.3.2020: Ansatte i Gjerstad kommune får her informasjon i forbindelse med forebygging og tiltak mot koronaviruset.

Utvidelse av antall egenmeldingsdager - oppdatert 20.3

Gjerstad kommune har utvidet perioden for egenmelding fra 8 til 16 kalenderdager (sammenhengende) for deg som er i karantene. Dette vil også gjelde ansatte som har luftveissymptomer som kan forveksles med koronavirus.

Grunnen til at vi innfører dette er for å avlaste fastlegene og legevakten.

Ansatte som er friske i karanteneperioden og kan jobbe hjemmefra, skal ha hjemmekontor.

Er du borte utover 16 kalenderdager skal du ha sykemelding. NAV kan fra og med den 20.3.2020 godkjenne sykemelding uten krav til legeerklæring.
NAV har laget en veiledning om sykemeldinger i forbindelse med koronaviruset.

Helsepersonell og utenlandsreiser

Viser til Helsedirektoratets vedtak om at helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser. Vedtaket gjelder fra 12. mars og foreløpig ut april 2020.

Reiser og ferie

Unngå reiser som ikke er strengt nødvendige. Dette gjelder alle land. Se oppdatert informasjon på fhi.no. 

Ansatte må også være forberedt på at fastsatt ferie kan bli endret. 

Møter, kurs og lignende

Deltakelse på interne og eksterne fysiske møter, kurs og lignende skal begrenses i størst mulig grad. Dersom møtet ikke kan sløyfes eller utsettes, skal det som hovedregel avholdes som Skype- eller Teamsmøte når det lar seg gjøre.

Hva skal ansatte gjøre hvis de har sykdomssymptomer?

Ansatte med symptomer på luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme. Ansatte kan jobbe hjemmefra dersom det er mulig. Må avklares med nærmeste leder.

Omplassering av ansatte med helsefaglig kompetanse

Ansatte med helsefaglig kompetanse, som ikke allerede arbeider i kritiske tjenester må påregne å bli midlertidig omplassert for helsefaglig tjeneste internt i Gjerstad kommune.

Andre oppgaver

Alle ansatte i Gjerstad kommune må i dagene og ukene som kommer være forberedt på at de kan bli satt til andre oppgaver i kommunen som er nødvendige for å opprettholde nødvendige tjenester og sikkerhet for innbyggerne.

Omsorgspenger når barnehage og skole stenges

Du kan bruke omsorgspenger («hjemme med sykt barn-dager») når barnehagen eller skolen stenger på grunn av koronaviruset. Hvor lenge du kan bruke omsorgspenger avhenger av hvilken rett du har til ytelsen. De fleste har rett på opptil 10 dager. Stortinget har vedtatt å doble antall dager til 20 dager på grunn av den spesielle situasjonen. Arbeid hjemmefra kan være et alternativ til omsorgspenger.

Se oppdatert informasjon fra NAV om omsorgspenger

Nye fraværskoder i HR-portalen (ikke opprettet pr 20.3.)

Når endringen av antall dager egenmeldingsdager og omsorgsdager er vedtatt i Stortinget vil nye fraværskoder bestilles av leverandør og gjøres tilgjengelig i HR-portalen.

For å skille mellom fravær som skyldes korona og vanlig fravær er det opprettet følgende fraværskoder:

Karantene/korona sykemelding

Karantene/korona egenmelding

Karantene/korona barn/barnepass

Endring av arbeidstid og overtidsrammer

KS og arbeidstakerorganisasjonene sentralt har inngått ny avtale om mulighet til å endre avtalt arbeidstid og utvide rammene for overtidsarbeid. Se mer info her.