Kontaktinformasjon

Tonje Berger Ausland
Enhetsleder Samfunnsenheten, plansjef, folkehelsekoordinator
E-post
Telefon 415 27 851
Svein Brattekleiv
Plankonsulent
E-post
Telefon 922 33 516