Anbefaler bruk av munnbind på Brokelandsheia - påbud opphevet fra 16.02.2021

Formannskapet vedtok i ekstraordinært møte den 15. februar 2021 å oppheve lokal forskrift om forebygging av koronasmitte i Gjerstad kommune, vedtatt i kommunestyret 27.01.2021. Dette med virkning fra 16.02.2021 kl. 00:00.

Fra dette tidspunktet vil det ikke være påbud om munnbind i butikker og bensinstasjoner på Brokelandsheia, men formannskapet anbefaler fortsatt bruk av munnbind.

Dette under forutsetning av at butikkene selv passer på at kunder holder avstand. Butikkene må også sørge for at munnbind er tilgjengelig for kundene.

Dersom smittesituasjonen skulle endre seg, eller at avstandsgrensen ikke blir overholdt, vil forskrift med påbud om bruk av munnbind bli gjeninnført.