Eiendomsskatt i Gjerstad kommune 2019

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2019 og med hjemmel i eigedomsskattelova § 15, legges eiendomsskatteliste ut til offentlig ettersyn i tre uker fra i dag. Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, matrikkelnummer, eiendomsskattetakst, skattesats og eiendomsskattebeløp for 2019. Skattelisten er lagt ut i resepsjonen på kommunehuset og på her på vår nettside.

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere. Klagen må sendes skriftlig til Gjerstad kommune innen mandag 15. april 2019.

Skatteliste 2019:

 

Oversikt over fritatte eiendommer:

 

Lovhjemmel:

Lov om eigendomsskatt til kommunane

Kontaktinformasjon

Espen Grimsland
Økonomisjef
E-post
Telefon 402 03 715