Møte i administrasjonsutvalget og formannskapet - 28. november 2023

Formannskapet avholder møte tirsdag 7. november 2023 fra kl 18:30 på kommunehuset. 
 

Saksliste til administrasjonsutvalget kan lastes ned her. 
Saksliste til formannskapet kan lastes ned her.  

Handlingsprogram 2024 - 2027 og årsplan for 2024 kan lastes ned her. 

Politiske møter er stort sett åpne og i den grad plassen tillater det kan presse og publikum være tilstede, med unntak av når saker unntatt offentlighet blir behandlet.