OPPHEVET : Påbud om bruk av munnbind i butikker og bensinstasjoner på Brokelandsheia

Gjerstad kommunestyre vedtok 27.1.21  en lokal forskrift som er gjeldende fra og med 29.01.2021 kl. 06:00 til og med 28.02.2021 kl. 24:00 og som blant annet innebar påbud om bruk av munnbind i butikker og utsalgssteder på Brokelandsheia. Formannskapet fikk fullmakt til å oppheve forskriften eller forlenge virkeperioden.

I et ekstraordinært formannskapsmøte 15.02.21 opphevet formannskapet denne forskriften. Fortsatt oppfordrer formannskapet til bruk av munnbind i situasjoner hvor det ikke er mulig å holde minst en meters avstand.