Salg av Byholt skole

Frist for å melde sin interesse / legge inn bud settes til 16. mars 2022.

Bygget er registrert som grendehus, og ny eier kan ikke påregne at det kan gis bruksendring til bolig. Bygget er egnet som et forsamlingslokale til ulike lag og foreninger.

Om eiendommen

Gjerstad kommune legger «Byholt skole« ut for salg. Eiendommen består av den gamle skolebygningen og et lite uthus med utedo. Tomta er på 575 kvm og eiendommen er tilknyttet kommunal drikkevannsforsyning.

Kommunen sitter med opplysninger som sier at bygningen ble oppført på 1870 tallet og er SEFRAK registrert i matrikkelen. Dette gir føringer for bruk og eventuelle endringer. Bygget er i dårlig forfatning og ny eier må påregne store reparasjonskostnader.

Bredbåndssentral i bygget

Det foreligger en avtale mellom Gjerstad kommune og Song Networks AS, nå Telia, om en bredbåndssentral som er montert i bygget. Ny eier må selv avklare med Telia dersom utstyret ønskes fjernet.

Bruk av bygget

Bygget er registrert som grendehus, og ny eier kan ikke påregne at det kan gis bruksendring til bolig. Bygget er egnet som et forsamlingslokale til ulike lag og foreninger.

Pris

Det er ikke satt noen minstepris på eiendommen og Gjerstad kommune vil stå fritt til å forkaste ethvert bud. Det vil bli lagt stor vekt på ny eiers fremtidig planlagt bruk, og Gjerstad kommune ønsker en skriftlig redegjørelse for planlagt bruk av eiendommen.

Har du spørsmål?

Spørsmål angående salget kan rettes til astrid.haugen.gustavson@gjerstad.kommune.no.

Frist for mottak av interesse / legge inn bud

Frist for å melde sin interesse/legge inn bud settes til 16. mars 2022.

Bud sendes : postmottak@gjerstad.kommune.no og merkes «Kjøp Byholt skole»

eller pr. post til Gjerstad kommune, Gjerstadveien 1335, 4980 Gjerstad